Skip to main content

Рентген діагностичний кабінет

Рентген діагностичний кабінет існує в лікарні з моменту її утворення, та забезбечує безперебійну цілодобову рентгендіагностичну допомогу хворим ,які страждають на паталогію вуха, горла та носу. Ургентні рентген лаборанти працюють цілодобово та володіють всіма необхідними навичками для надання ургентної рентгендіагностичної допомоги хворим на паталогію вуха, горла та носу.

Лікар рентгенолог Долгарєв Олександр Михайлович, лікар вищої категорії, стаж за фахом 25 років, описує проізведеннні ургентними рентген лаборантами рентгенограми та виконує функціі завідуючого відділенням.

У кабінеті працюють:

  • Путятіна Олена Миколаївна – рентген лаборант вищої категорії;
  • Амелина Наталія Валеріївна – рентген лаборант.

Рентген кабінет обладнан сучасним цифровим рентгендіагностичним апаратом “ORIENT-1000” на якому здійснюются весь спектр рентгендіагностичних досліджень лор-органів, та досягається дуже низьке проминеве навантаження на хворих та персонал кабунету. В кабінеті здійснюються слідуючи рентгендіагностичні процедури: рентгенографія навколоносових пазух, кісток носу, соскоподібних відростків (за Шулером), стравоходу (з контрастуванням), гортані, шійного відділу хребця та органи грудної клітини.

Долгарєв Олександр Михайлович

В.о. завідуючий відділенням

Категорія: вища