II Отоларингологічне відділення на 70 ліжок

II Отоларингологічне відділення на 70 ліжок КНП «МКЛ № 30» ХМР з1994 року функціонує як відділення, в якому лікуються хворі з гнійною ЛОР-патологією, хворобами з важким перебігом (часто на тлі супутніх станів), а також із злоякісними новоутвореннями верхніх дихальних шляхів,вуха та соско видного відростка. Загальним завданням відділення є цілодобове надання ургентної допомоги хворим з гнійною і онкологічною патологією.

У відділенні працюють лікарі:

  • Арнольді В. М., – зав. Відділенням, лікар вищої категорії;

  • Рюмшина Т. М., лікар вищої категорії;

  • Чуваков В. Л., лікар вищої категорії;

  • Філатова І. В., к.м.н., доцент кафедри отоларингології ті дитячої отоларингології ХМАПО, лікар вищої категорії;

  • Звєрєва Ю.К., лікар другої категорії;

  • Селезньова В. В., лікар-спеціаліст.

Щорічно відділення працює з максимальним навантаженням: лікування у відділенні отримують більше ніж 3000 пацієнтів, із них переважна частка – понад 70% – скеровані із ургентного відділення.

До відділення поступають хворі із ускладненою, поєднаною щелепно-лицевою, дерматологічною, ревматологічною, гематологічною, офтальмологічною патологією, які вимагають комплексного лікування із застосуванням складних маніпуляцій та оперативних втручань. Лікарі відділення блискуче на сучасному рівні володіють теоретичними знаннями та практичними навичками для розпізнання, проведення діагностики та диференціальної діагностики поєднаних захворювань, що дозволяє вчасно скерувати пацієнтів та спільно працювати з лікарями багатьох медичних спеціальностей.

Лікарі відділення володіють усім спектром хірургічних втручань на, ЛОР-органах, в тому числі при внутрішньочерепних (менінгіт, абсцес мозку) та орбітальних (періостити, абсцеси, флегмони) ускладненнях, вроджених норицях шиї, флегмонах шиї, онкологічних захворювань. При проведенні діагностики, оперативних втручань та при подальшій реабілітації лікарі відділення використовують сучасні інструментальні методики ( оптичну ендоскопі., мікроскопію), що забезпечує покращення функціональних результатів лікування.

Онкологічна допомога надається в якості:

  • надання екстреної допомоги при кровотечах із ЛОР-органів. Стенозах гортані, в тому числі після проходження хіміо-променевої терапії;

  • консультацій та вирішення будь яких питнь у хворих після трахеостомії;

  • обстеження та проведення біопсії новоутворень ЛОР-органів з подальшою верифікацією та постановкою діагнозу;

  • проведення диференціальної діагностики новоутворень та запальних процесів.

Лікарі відділення у складі бригад понад 100 разів на рік виїжджають для проведення консультацій, консиліумів та складних оперативних втручань в інших лікувальних закладах міста Харкова.

Арнольді Валентина Михайлівна

Завідуючий відділенням

Категорія: вища


КНП "Міська клінічна лікарня № 30" ХМР

[email protected]